In tal van kerken is het goed gebruik om levensverbintenissen tussen twee mannen of twee vrouwen te zegenen. Daarbij wordt de belofte van trouw centraal gesteld in de liturgie. Hier een tekstvoorbeeld uit 1989, Amsterdam.

Bij de invoering van de herziene kerkorde in 2004 publiceerde de Protestantse Kerk in Nederland de handreiking "Hebben zij uw zegen?" om het geloofsgesprek over de zegen te ondersteunen.


Gebed:

Wij danken U Heer onze God, Schepper van alle dingen,

dat Gij deze beide mensen aan elkaar gegeven hebt,

dat zij elkaar mochten vinden en dat zij gekozen hebben één leven te leiden.

Wij danken U Heer voor allen die deze mensen hebben geleid en grootgebracht,

voor de zorg waarmee zij zijn omringd, voor alle vriendschap rondom hen,

voor het geloof dat in hen werd uitgezaaid, voor het vertrouwen waarmee zij nu deze weg willen gaan.

Zo bidden wij U: Houd hen bijeen, zoals Gij U met ons verbonden hebt

en zoals uw gemeente niet meer is los te scheuren van U,

wij bidden het in de Naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, AMEN


Prof. dr. C.F.G.E. Hallewas beschrijft in zijn boek Zegen vieren, zegening van levensverbintenissen (Boekencentrum 1996) tot in detail de Bijbelse en kerkhistorische achtergronden  en de huidige praktijk van het zegenen van relaties.