Wij bestaan uit een groep vrijwilligers uit verschillende kerkgenootschappen in Friesland en we stellen ons ten doel het klimaat voor homoseksuele mannen en vrouwen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren. Jaarlijks organiseren we i.s.m. een plaatselijke gemeente of parochie de provinciale Roze Zondag viering, een kerkdienst ergens in de provincie waar homo’s en lesbo’s spiritueel onderdak vinden, elkaar ontmoeten en bemoedigd worden, samen met een ieder die erbij wil zijn. 

Als werkgroep hopen we er (sinds 1992) al jaren op zo snel mogelijk overbodig te zijn. Toch blijkt telkens weer, dat de vanzelfsprekendheid waarmee volgens de psalmdichter de mus en de zwaluw een plekje vinden in het huis van God, nog niet of opnieuw niet geldt voor homoseksuele christenen op zoek naar een volwaardige plaats binnen hun eigen gemeente of parochie.

Zolang dat zo is willen wij ons, met de ons geschonken gaven en talenten, inzetten namens onze Schepper, die volgens Jezus een huis heeft met vele woningen. Zo hopen we als werkgroepleden door aanwezig en zichtbaar te zijn, ook daar waar Zijn kinderen hier op aarde tijdelijk een thuis -bij God en elkaar- mogen vinden, begrip, respect en onderlinge verbondenheid te stimuleren.

Opdat we, zoals Jezus zelf bad “allen één zijn”.

We willen daartoe graag met ieder in gesprek die vragen heeft rondom homoseksualiteit en geloof en/of daarover met ons van gedachten wil wisselen.

Sinds 2008 proberen we eenmaal in het jaar een gezellige, informatieve, muzikale en soms creatieve ontmoeting te organiseren voor onze trouwe achterban.

In 2008 hadden we een klein concertje, deden we aan liturgisch bloemschikken en deelden we een maaltijd.

In 2009 hoorden we een groot kerstconcert in de Martinikerk in Easterein en genoten we van samenzijn in Café Bergsma.

Begin 2011 was er een toneelstuk over kerk/geloof en homoseksualiteit en vervolgden we met een maaltijd in de Koperen Tuin.

In 2012 waren we te gast bij de Sint Franciscus kerk in Wolvega.

Voor 2023 zijn we bezig met de organisatie voor een kerstconcertje in Easterlittens, meer nieuws volgt!

Wil je meer weten over onze vriend(inn)engroep, of je aansluiten, stuur een emailberichtje.