Bij de start van de werkgroep in 1992 is ervoor gekozen om de werkgroep zelfstandig en autonoom te laten functioneren.

Solidair Friesland heeft een sleutelrol gespeeld bij de oprichting en start van de werkgroep en blijft tot op heden een goede partner van de werkgroep.

Daarnaast zijn vooral de Friese kerken de belangrijkste partners: Hun medewerking en financiële ondersteuning maken ons werk mogelijk.

De Raad van Kerken in Fryslân is vanaf de oprichting van de werkgroep een bijzonder solidaire partner geweest in het bevorderen van de emancipatie binnen de Friese kerken.

De werkgroep participeerde in het Homoplatform Fryslân, een samenwerkingsverband van COC Fryslân, Orpheus, CHJC-noord, ouderengroep Rozee, Gayslowdating en Anna Blamanhuis. Dit platform is in december 2014 opgeheven. 

Vanaf 2019 participeert de werkgroep in het Regenboognetwerk Noord Nederland, zie: www.ikkenje.nl

Wij werken via het LKP samen in Europees verband, zie: lgbtchristians.eu en lkp-web.nl