Roze Lezing 2015 

Op zondagmiddag 18 oktober 2015 organiseerde de werkgroep de Roze Lezing 2015 in Klooster Karmel te Drachten onder de titel “Iedereen is anders, gelukkig wel!”. De sprekers/inleiders Heleen de Boer, voorzitter van het LKP en Marianne Welten medewerker voorlichting & beleid LKPj hebben de actuele stand van zaken en het belang van het werk in het kader van de LCC Plus Projecten toegelicht en hierover met het publiek (30) een levendige discussie gevoerd. De LCC Plus organisaties bestaan uit de volgende organisaties: LKP, Contrario, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales, en voeren met middelen van het Ministerie van OCW vijf projecten uit die de sociale acceptatie van LHBT’ers in Nederland en in het buitenland bevorderen (zie www.lccprojecten.nl). Vooral de ervaringen van de projectmedewerkers met en door face-to-face contacten met deelnemers aan de 10e assemblee van de Wereldraad van Kerken in 2013 in Busan Zuid-Korea hebben bijzonder veel indruk gemaakt op de aanwezigen.

 

Wim Schrijver noteerde in de Leeuwarder Courant van 19 oktober 2015: http://www.dekrantvantoen.nl/): “De Boer vertelde van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Zuid-Korea twee jaar geleden en hoe daar, ondanks de verschillende visies, unaniem een verklaring werd aangenomen dat kerken een veilige plek moeten zijn voor homoseksuelen en dat daar de dialoog moet worden aangegaan. Ook voor de kerken in Nederland is dat een blijvende opdracht, benadrukte ze. De bijeenkomst werd afgesloten met een vesper, onder leiding van werkgroep lid Ulbe Tjallingii die als theoloog en kerkmusicus ook de begeleiding van de samenzang voor zijn rekening nam. ‘Liefde vraagt ons om ontferming  tegen wie haar vlammen dooft.  Wie haar rechten wil beschermen, vindt in liefde zelf geloof’, zo klonk het.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 8 juni 2013 verzorgde ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken Nederland de Roze Lezing 2013 in het kader van de Friese Roze Week. Lees hier de gehele tekst: Roze Lezing Friesland 2013Op 28 november 2004 vond het symposium 'Oud en nieuw, door stromen van kracht' plaats te Raerd. Lees hier het verslag:  Symposium 2004.pdf

Op 30 november 2003 vond het symposium 'Licht dat ons aanstoot' plaats in het Martinushuis te Sneek. Lees hier het verslag: Verslag Symposium 2003.pdf