Sinds jaar en dag kent de werkgroep een trouwe groep vriend(inn)en, waartoe ook oud-bestuursleden van de werkgroep behoren. Naast onderlinge vriendschap is er de ontmoeting bij vieringen, in vreugde en verdriet. Op gezette tijden nodigt de werkgroep de vriend(inn)kring uit voor activiteiten, zoals roze vieringen en symposia.

Sinds 2008 organiseren we op "3e kerstdag" 27 december een gezellige, informatieve en soms creatieve ontmoeting.

In 2008 hadden we een klein concertje, deden we aan liturgisch bloemschikken en deelden we een maaltijd.
In 2009 hoorden we een prachtig kerstconcert in de Martinikerk in Easterein en genoten we van samenzijn in Café Bergsma.
Begin 2011 was er een toneelstuk over kerk/geloof en homoseksualiteit en vervolgden we met een maaltijd in de Koperen Tuin.
In 2012 waren we te gast bij de Sint Franciscus kerk in Wolvega.
In 2013 vertoefden we in Grou met een mooi programma in de Pitertsjerke.
Kerst 2014 vierden we met 34 vriend(inn)en met een bezoek aan de Grote of Sint Maartenskerk in Hallum en het Van Gruisen orgel, beide schitterend gerestaureerd. We bezochten de molen in Stiens en besloten met een diner te Vrouwenparochie
.
In 2015 kwamen we samen en vierden Kerst in de middeleeuwse kerk te Boazum gevolgd door een gezellig diner in Wommels.
In 2016 en 2017 vierden we de Kerst in de Martinuskerk in Wirdum.
In 2018 waren we voor de Kerstontmoeting in de Doopsgezinde kerk in Heerenveen. Kerst 2019 vierden we in de St. Vituskerk in Stiens, met een rondleiding en een kerstviering. Kerst 2023 hopen we in Easterlittens te vieren in de St. Margryttsjerke en aansluitend een maaltijd in het Wapen van Friesland aldaar!

Wil je meer weten over onze vriend(inn)engroep, of je aansluiten, stuur een emailberichtje.