Voor het samenstellen van een Regenboogviering is dit een prima bron van inspiratie:
'Zie de regenboog en prijs zijn maker, een handreiking voor roze vieringen'
Wielie Elhorst en Stijn van der Woude (red.) | Kok Utrecht 2018

OVERZICHT PROVINCIALE ROZE & REGENBOOG-VIERINGEN:

2021 Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Landelijke Regenboogviering Roze Zaterdag 21 oktober: 'Ken je mij'

2020 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden
geannuleerd vanwege de coronacrisis.

2019 Hervormde Kerk Hollum Ameland: ‘Welkom!’

2018 St. Piterstsjerke Grou: ‘De wind in de zeilen’

2017 Mariakerk Buitenpost: ‘Stralen van het ene Licht’
viering 25-jarig bestaan werkgroep
        Jubileumlied 2017 'Ongestraft mag liefde bloeien' download

2016 RK Heilige Geest Kerk Heerenveen: ‘Ware schoonheid’

2015 Jacobitsjerke Wommels: ‘Verhalen vertellen’

2014 RK St. Bonifatius Dokkum: ‘Pelgrim’

2013 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden: ‘Geroepen om sámen te leven’

2012 Grote Kerk Drachten: ‘Vrolijk vrucht dragen’
viering 20-jarig bestaan werkgroep
        nieuw lied: 'Ynmoedich ropt myn hert ta Jo' download

2011 Het Anker Oosterwolde: ‘Ik ben’

2010 RK St. Franciscuskerk Bolsward: ‘Laat je licht schijnen’

2009 Doopsgezinde Kerk Surhuisterveen:  ‘Ik zie je aan’

2008 Kruiskerk Burgum:  ‘Onbekommerd leven’

2007 Doopsgezinde kerk Sneek: ‘Die mij droeg’

2006 Gereformeerde Kerk De Oerdracht Joure: ‘Die mij ziet zoals ik ben’

2005 St. Piterstsjerke Grou: ‘?uitgenodigd!’

2004 RK St. Franciscuskerk Wolvega: ‘Stofwisseling’

2003 Hervormde Kerk Reduzum: ‘Liefde moet’

2002 Doopsgezinde Kerk Leeuwarden: ‘Stromen van kracht’
viering 10-jarig bestaan werkgroep

2001 Hervormde Kerk Winsum: ‘Taal der liefde’

2000 Bonifatiuskapel Dokkum: ‘Bij de bron’

1999 Martinikerk Sneek: ‘Veelkleurig is de liefde'

1998 RK St. Franciscuskerk Wolvega: ‘Vuur van de hemel’

1997 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden: ‘Brood voor allen’

1996 Gereformeerde Kerk Franeker: ‘Het lijf viert mee’

1995 Doopsgezinde Kerk Workum: ‘Kleur bekennen’

1994 RK Parochiekerk Drachten: 'Goed geschapen'

1993 Hervormde Kerk Buitenpost: 'Bekend maakt bemind'