Hoe 'gay' is het 'Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 2013'? Lees de tekst van Liedboekdag 2013.

In 2011 ondertekenden Nederlandse kerken een verklaring tegen geweld tegen homo's; de roze-lezing-2013 volgt de ontwikkeling.

Hoe homo-vriendelijk is uw kerk, parochie of geloofsgemeenschap? Raadpleeg de homo-effect-toets.

De Protestantse Kerk in Nederland en de kerken waaruit de PKN is ontstaan hebben zich gedurende vele jaren op alle niveaus beraden over homoseksualiteit in het licht van de Bijbel en het geloofsleven. Het Landelijk Koördinatiepunt groepen Kerk & Homoseksualiteit (LKP) publiceerde in 2005 een samenvatting van die beraadslagingen en de genomen besluiten.

Een kleine terugblik op de gesprekken over homoseksualiteit in de rooms-katholieke kerk van Nederland in de 20e eeuw (zie ook themanummer 1993).