Wij bestaan uit een groep vrijwilligers uit verschillende kerkgenootschappen in Friesland en we stellen ons ten doel het klimaat voor LHBTQ mensen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren. Jaarlijks organiseren we i.s.m. een plaatselijke gemeente of parochie de provinciale Roze Zondag viering, een kerkdienst ergens in de provincie waar LHBTQ-ers spiritueel onderdak vinden, elkaar ontmoeten en bemoedigd worden, samen met een ieder die erbij wil zijn.

Als werkgroep hopen we er (sinds 1992) al jaren op zo snel mogelijk overbodig te zijn. Toch blijkt telkens weer, dat de vanzelfsprekendheid waarmee volgens de Psallmdichter de mus en de zwaluw een plekje vinden in het huis van God, nog niet of opnieuw niet geldt voor LHBTQ-christenen op zoek naar een volwaardige plaats binnen hun eigen gemeente of parochie.

Zolang dat zo is willen wij ons, met de ons geschonken gaven en talenten, inzetten namens onze Schepper, die volgens Jezus een huis heeft met vele woningen. Zo hopen we als werkgroep-leden door aanwezig en zichtbaar te zijn, ook daar waar Zijn kinderen hier op aarde tijdelijk een thuis -bij God en elkaar- mogen vinden, begrip, respect en onderlinge verbondenheid te stimuleren. 
Opdat we, zoals Jezus zelf bad “allen één zijn”. 

We willen daartoe graag met ieder in gesprek die vragen heeft rondom seksuele diversiteit en geloof en/of daarover met ons van gedachten wil wisselen.