Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland
secretaris(at)werkgroepgh.nl

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen:

Voorzitter: Sebastiaan Schippers
Secretaris: Ulbe Tjallingii
Penningmeester: Alice Drahn
Lid: Jan Henstra
Lid: Bonne Doller

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze voor de stichting doen. Bestuurders kunnen wel reiskosten vergoed krijgen, die samenhangen met de werkzaamheden voor de stichting. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom!