Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland
secretaris(at)werkgroepgh.nl

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen:

Voorzitter: Alex Riemersma
Secretaris: Ulbe Tjallingii
Penningmeester: Alice Drahn
Lid: Jan Henstra
Lid: Bonne Doller
Lid: Jaco Boogaard

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze voor de stichting doen; bestuurders kunnen wel reiskosten vergoed krijgen, die samenhangen met de werkzaamheden voor de stichting. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, welkom!