Samenstelling

Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland

secretaris(at)werkgroepgh.nl

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen:

Voorzitter:             Alex Riemersma
Secretaris:             Ulbe Tjallingii 06-14859557
Penningmeester:   Alice Drahn
Lid:                       Jan Henstra
Lid:                       Bonne Doller
Lid:                     Jaco Boogaard

Lied

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze voor de stichting doen; bestuurders kunnen wel reiskosten vergoed krijgen, die samenhangen met de werkzaamheden voor de stichting.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, welkom!